Учени изследват как реагира човешкото тяло на Луната

лунатаУчени и медици от Русия започ­наха пър­вия в света експе­римент по изу­ча­ва­нето на физио­логи­че­с­ките ефекти при пребиваването  на човека на повърх­но­стта на небесно тяло с понижена гравитация.

Про­веж­да­нето на експе­римен­тите ще поз­воли да се про­учат реакциите на човеш­кия орга­низъм при усло­вия, в които ще се наложи на кос­мо­нав­тите да рабо­тят на Луната.

В изслед­ва­ни­ята участват 12 мъже доб­ро­волци. Те са под­ложени на 3-​седмичен лежащ режим под раз­лични ъгли на разпо­ложе­ние на тялото относно хори­зон­тал­ната ос. Учени и медици от няколко руски изсле­до­ва­тел­ски инсти­тута ще кон­тро­ли­рат и оце­ня­ват функци­о­нал­ното състо­я­ние на доб­ро­волците като използ­ват най-​съвременни методи за диагно­стика и научна апаратура.


Глав­ната цел на експе­римен­тите ще бъде изу­ча­ва­нето на реакци­ите на сърдечно-​дихателната система и на опорно-​двигателния апа­рат на човека при моде­ли­рано понижа­ване на силата на теже­стта. Именно при такива усло­вия ще живеят и рабо­тят кос­мо­нав­тите на Луната, предаде КРОСС.

Пър­вата серия експе­рименти се състои от 20 изслед­ва­ния. Пла­ни­рани са общо 5 научни опита, раз­че­тени за няколко години напред.

инфо: http://actualno.actualno.com/

Вижте още: 

ЛЮБИТЕЛ АСТРОНОМ ЗАСНЕ НЛО ПО ВРЕМЕ НА СУПЕРЛУНАТА

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook

Оставете коментар

Писането на кирилица е силно препоръчително.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.

Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.