Значенията на позициите на руните:

 1. Същността на въпроса
 2. Силите, които могат да повлиаят отрицателно на въпроса
 3. Скритите фактори, които влиаят върху въпроса
 4. Влианията, които приключват или ичезват
 5. Влианията, които могат да се появят в бъдеще
 6. Влианията върху задаващия въпроса, които могат да се появят в бъдеще
 7. Страховете и отрицателните емоции на задаващия въпроса
 8. Външното влиание от семейство и приятели
 9. Желанията на задаващия въпроса
 10. Вероятната развръзка на въпроса
 11. Допълнително обяснение за вероятната развръзка на въпроса
 12. Допълнително обяснение за вероятната развръзка на въпроса

Концентрирайте се върху въпроса или темата, за които имате нужда от напътствие... След това кликнете върху ИЗТЕГЛИ, за да получите своето разшиирено руническо напътствие Келтски Кръст!