Математическият отпечатък на Бог – вортексът на Марко Родин

4

Математическият отпечатък на Бог – вортексът на Марко Родин

Математиката, която познаваме, е само инструмент за символизиране на количества.

Накратко тя просто помага на лакомия крал да брои монетите си. Математиката, базирана на вихри (Vortex-Based Mathematics (VBM)), е напълно различна, защото е динамична математика, която показва връзките, а оттам – и качествата на числата, а не количествата им.

Във вихровата математика числата не са символи, които означават нещо друго, числата са истински и живи. Но какво точно означава това?

На петнадесетгодишна възраст Марко Родин се опитал да си отговори на въпроса: „Каква е тайната на интелекта?“ Отговорът, който открил, бил много интересен. Интелектът на човек идвал от името му. Това му помогнало да разбере, че не само личните ни имена и езикът, на който се изговарят, влияят върху личността ни, но че и най-важните имена са имената на Бог.

Затова Родин поел на пътешествие с цел изучаване на най-великите религии в света. Когато се запознал с бахайската вяра, веднага ѝ станал последовател. Дни по-късно решил да вземе Най-великото име на Бахаула (пророк на бахайската вяра), което е Абха, и го превърнал в числа.

Светите писания на бахаите са написани на персийски и арабски и затова Марко Родин използва Абджадската числова означителна система, за да превърне буквите в цифри. Това, което открил Родин, е, че името Абха е равно на 9. А в бахайските писания и в други религиозни текстове числото 9 е всемогъщо.

След това нарисувал кръг и поставил числата от 1 до 9 по него, като 9 е отгоре и числата се редят по часовниковата стрелка. Тогава открил интересна числова система в кръга. Според него кръгът и скритата числова последователност са Математическият отпечатък на Бог.


Родин поставил химикала си на номер 1 и начертал линия до 2, след това до 4, след това през центъра до 8. Забележете, че удвояваме. Следва 16, но 1+6=7. Затова от 8 отишъл към 7. 16х2=32 , а 3+2=5. Затова отишъл към 5. 32 удвоено е 64 и 6+4=10, а 1+0=1. И от 5 се върнал обратно към 1. Този цикъл продължава до безкрайност, а при календара на маите 64 означава един пълен цикъл на безкрайността.

Забележете, че дори символът на безкрайността (обърната осмица) се е формирал след 1 цикъл от пресмятане. Невероятно, но поредицата 1, 2, 4, 8, 7, 5 е същата и при разделяне на 2.

Да започнем отново от 1, но този път обратно. Половината на 1 е 0.5, затова линията отива към 5. Половината на 0.5 е 0.25 и 2+5=7, затова към 7. Половината на 0.25 е 0.125 и 1+2+5=8, затова към 8. Половината на 0.125 е 0.0625 и 0+6+2+5=13, а 1+3=4, затова отиваме към 4. И половината на 0.0625 е 0.03125 и 0+3+1+2+5=11, а 1+1=2, затова към 2. Поредицата винаги остава същата.

Числата са отляво, а резултатът от хоризонталното събиране е отдясно. Забележете как поредицата 1 ,2, 4, 8, 7, 5 се повтаря до безкрайност:

1      =      1

2      =      2

4      =      4

Morkadis

8      =      8

16     =      7

32     =      5

64     =      1

128   =      2

256   =      4

512   =      8

1,024 =      7

2,048 =      5

4,096 =      1

8,192 =      2

16,384      =      4

32,768      =      8

65,536      =      7

131,072     =      5

262,144     =      1

524,288     =      2

1,048,576  =      4

2,097,152  =      8

4,194,304  =      7

8,388,608  =      5

16,777,216 =      1

33,554,432 =      2

67,108,864 =      4

134,217,728       =      8

268,435,456       =      7

536,870,912       =      5

1,073,741,824    =      1

2,147,483,648    =      2

4,294,967,296    =      4

8,589,934,592    =      8

И т.н.

Сега сигурно си мислите какво общо има тази последователност с реалния свят. Тези комбинации от числа изразяват перфектно начина, по който енергията се предава.

Десетичната система не е създадена от човека, по-скоро тя е създадена от този поток енергия. Другото интересно е, че след 20 години работа със символа и сътрудничество с учени и инженери Родин открил, че 1, 2, 4, 8, 7, 5 е удвояваща верига за всяка ефикасна електрическа намотка.

Остава още една много важна последователност за разбиране. Забележете как в символа 3, 9 и 6 не се свързват в основната последователност. Така е, защото това е вектор. 1, 2, 4, 8, 7, 5 е третото измерение, а „колебанието“ между 3 и 6 представлява четвъртото измерение.

3, 9 и 6 се появяват винаги заедно, а 9 е медиатор. Всъщност символът Ин и Ян не е дуалност, а тройна система. Това е, защото 3 и 6 представляват двете страни на символа, а 9 е S-образната крива помежду им. Всичко е базирано на тройки. Ние си мислим, че всичко е базирано на двойки, защото виждаме ефектите, а не причината.

С употребата на „колебание“ между 3 и 6 Родин има предвид, че 3х2=6 и 6х2=12, а 1+2=3. След това 12х2=24 и 2+4=6 и така до безкрайност. Връзката между 3 и 6 е на друго равнище – в друго измерение. Това създава и другата важна последователност – 3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9.

Сега да поставим последователностите в двуизмерна схема. Поставяме комбинацията 3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9 в средата между комбинацията 1, 2, 4, 8, 7, 5.

3, 9, 6, 6, 9, 3, 3, 9 върви отляво надясно, а 1, 2, 4, 8, 7, 5 върви наобратно. Това създава перфектна числова карта. Математическият отпечатък на Бог е легенда или чертеж на ротационната повърхнина и може да бъде визуализиран в 2D форма.

2

2D числовата карта оформя обвивката на ротационната повърхнина и демонстрира концепцията за извиване на намотка.

3

9 представлява свръхизмерението, което е поточно излъчване от по-високо измерение. Нарича се Дух (Spirit) и винаги се появява от центъра на магнитното поле. Числото 9 е енергия, която се проявява в единичен момент на съществуване във физическия свят. 9 е уникално число, защото е единственото, което има вертикална ос право нагоре в Математическия отпечатък на Бог.

То е единствено и е първична точка на единство. Числото 9 никога не се променя и е линейно. Например всяко умножение с 9 води до 9. 9×1=9, 9×2=18, а 1+8=9, 9×3=27, а 2+7=9 и т.н. Това е, защото излиза в права линия от центъра на всяко ядро на всеки атом и от сингулярната точка на черните дупки. То е завършено, еквивалент на перфектност и няма двойка, защото е равно на себе си. Смята се, че числото 9 е липсващата част в тъмната материя.

Числото 9 е на една линия с центъра на обърнатата осмица (безкрайност) и от този център се излъчва това, което Родин нарича Дух. Духът е единственото нещо във Вселената, което се движи в права линия. Духът е това, което кара всичко друго да се огъва и извива около него.

5

Числата имат времеви, пространствени и обемни качества. Например физиката е десетичната система. С други думи, числата имат двустранна или огледална симетрия и се подреждат хоризонтално по определен начин. Във вихровата математика има 9 множителни серии – по една серия за всяко отделно число от 1 до 9. Те са базирани на опростяване на числата до една цифра чрез хоризонтално събиране.

6

Има три полярни двойки числа – 1 и 8, 2 и 7, 4 и 5. Например умножаването на 4 е 1×4=4, 2×4=8, 3×4=12,а 1+2=3, 4×4=16, а 1+6=7, 5×4=20, а 2+0=2, 6×4=24, а 2+4=6, 7×4=28, а 2+8=10, а 1+0=1, 8×4=32, а 3+2=5, 9×4=36, а 3+6=9.

Така последователността става 4, 8, 3, 7, 2, 6, 1, 5, а последователността при умноженията с 5 е 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4. Всяка двойка създава числови комбинации, които са идентични, но в обратна посока. Ако погледнем умноженията с 5 и ги прочетем наобратно, то те са същите като умноженията с 4. По същия начин стоят нещата и за 1 и 8 – за 1 комбинацията е (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), а за 8 е (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1). За 2 и 7 комбинациите са респективно (2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7) и (7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2). Всичко започва от центъра (сингулярността) и излиза навън.

8

Природата проявява себе си чрез числа. Симетрията в десетичната система е природен принцип. Оста на 9 е мястото, при което материята се слива и от което се разклонява и разширява. Затова и полярните двойки числа са огледални образи едно на друго, отиващи в противоположни посоки спрямо централна ос.

Има перфектна симетрия, обвита около единична точка, която се загръща навън подобно на цветчетата на роза, преди да цъфне, или на спиралата на морските охлюви.

инфо: megavselena.bg

Вижте още:

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ HOLOMETER: СВЕТЪТ МОЖЕ ДА Е ТРИИЗМЕРНА ХОЛОГРАМА

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook

Оставете коментар

Писането на кирилица е силно препоръчително.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.

Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.