Зодиака на Маите – символи и имена

2

Астрологията на Маите е обвита в мистерия и като много от нещата, които са ни оставили не са изцяло разгадани. Точните значения на техните астрологически знаци все още не са напълно ясни. Учените предлагат много съвременни интерпретации, базирани на културата на Маите и символите, които са използвали.

Това което се знае със сигурност е, че техния календар Хааб (Haab Calendar) използва 19 астрологически знака, които отразяват различните периоди от годината. Много от символите са базирани на важни аспекти от културата им: времето, ягуарът, четирите посоки и астрономията.

Значение на астрологическите знаци на Маите:

Ch’en (2 януари – 21 януари)

Значения: Черна буря, Черно небе, Луна, Запад, Едно цвете

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под знака Ch’en са хора обичащи нощта. Те се чувстват най-силни в часовете след залез и преди изгрев. Трябва да се заобиколят с тиха енергия по това време, за да се развият напълно. Родените под този знак имат естествен афинитет към лунните енергии. Добре е да носят Лунен камък, за да увеличат връзката си с лунните енергии. Тяхната основна посока е Запад, затова когато медитират трябва да са обърнати на запад.

Yax (22 януари – 10 февруари)

Значение: Венера, Зелена буря, Юг, Две цветя

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под знака Yax се разбират добре с хората додени под същия знак. Тяхната планета е Венера, поради което са нежни и любящи по природа. Развиват своите миролюбиви способности и постигат хармония с хората около тях. Да си миротворец по душа е чудесен дар в тези смутни времена. Тяхната основна посока е Юг.

Sac (11 февруари – 2 март)

Значение: Бяла буря, Три цветя, Жаба, Север

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под знака Sac харесват дневните часове. Най-доброто време за тях е рано сутрин. Отделят време за размисъл рано сутрин, защото това е времето в което съзнанието е най-отворено. Основната посока на родените под този знак е Север. Жабата е животното, което им дава сила. Смисълът на жабата е нейната адаптивност и лесно нагаждане към промяната. Жабите могат да правят бързи и лесни подскоци от един етап на съзнанието към друг. Те посрещат много лесно промените настъпващи в живота им. Всъщност промяната е тяхната сила.

Keh (3 март – 22 март)

Значение: Червена буря, Дървета, Елен, Изток

Morkadis

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под знака Keh обичат природата и естествения баланс. Те могат да помогнат да се възстанови естествения баланс на Земята, като дават личен пример. Притежават енергията на огъня и червеното е много мощен цвят за тях. Ако прегърнат тази мощна сила те ще дадат път на огнената си природа. Медитирайки сред природата ще развият своите естествени сили. Тяхната главна посока е Изток, а животното с което се оприличават е Елен.

Mak (23 март – 11 април)

Значение: Затворен, Прикрит, Бога на номер 3

Тълкуване на астрологическия знак: Този астрологически знак е най-слабо разтълкуван. Поради това хората родени под този знак също остават загадка. Справят се най-добре, когато не се разкриват напълно пред другите. Думите, които ги описват, също се асоциират с нещо скрито. Могат да разкрият много житейски тайни, ако прекарват повече време, далече от другите. Тяхното число е 3, кото се асоциира с божественост, баланс и завършеност.

K’ank’in (12 април – 1 май)

Значение: Земя, Куче, Жълто, Подземен свят, Жълто Слънце

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под знака K’ank’in са хората на земята и слънцето. Имат афинитет както към планетата под краката им, така и към мощните енергии на слънцето. Ако медитират на слънчева светлина ще натрупат повече мъдрост. Добре е също да медитират в пещера или поне да посетят пещера, за да се насладят на спокойствието в утробата на майката Земя. Животното с което се асоциират е кучето и по специално жълтото куче. Кучетата са известни най-вече със своята лоялност, но имат и невероятна вътрешна защита.

Muwan (2 май – 21 май)

Значение: Бухал, Птица стон, Бога на облаците и дъжда, Огън

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак имат афинитет към огъня и водата. Зареждат се с много енергия, особено по време на гръмотевични бури, когато огъня и водата се съчетават. Техният животински тотем е Бухала, известен сред Маите с наименованието Птица стон. Бухала има много силно зрение и може да види истината, прикрита от многото лъжи.


Pax (22 май – 12 юни)

Значение: Сеитба, Пума, Барабан, Стрела, Пара

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак се асоциират с ягуара. Ягуарите са заемали важно място в културата на Маите. Те олицетворяват лидерството. Тяхната сила е в това да водят останалите хора. Те са праволинейни като стрелата, стабилни и силни като барабана. Основният им елемент е парата, която олицетворява земя, огън и вода. Комбинирайки тези три елемента в живота си ще постигнат голям успех.

Kayab (11 юни – 30 юни)

Значение: Костенурка, Луна, Богиня, Един Бог

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак притежават естествен афинитет към Луната и духовните усилия. Те търсят по-дълбок смисъл в ежедневните събития. Животното с което се асоциират е костенурката. Костенурките са преносители на древната мъдрост.

Kumk’u (1 юли – 20 юли)

Значение: Зърно, Крокодил, Бога на дъжда и растенията, Тъмнина, Двама господари

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак имат дуалистичен характер. Те виждат ясно „двете страни на монетата” и черпят мъдрост от това. Асоциират се с крокодила, който оцелява благодарение на своето търпение. Крокодилите са едни от влечугите оцелели след Мезозойския период, когато повечето влечуги и динозаври са изчезнали. Тези хора трудно приемат промените, въпреки че те се случват навсякъде около тях, без да ги засягат.

Wayeb (21 юли – 25 юли)

Значение: Петте нещастни дни, Богът на Земята, Липсващите дни, Спектър

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак са един вид изключение от астрологическите знаци на Маите. Периодът на този знак е само 5 дни, за разлика от 20-те дни, които имат всички останали знаци. През тези 5 дни Маите знаели, че естествения баланс в природата е засегнат. Въпреки това родените под този знак не се асоциират с липса на късмет. Вярва се, че те имат силна връзка с други светове, различни от физическия свят в който живеем. Имат по-развити екстра сензорни възприятия.

Pop (26 юли – 14 август)

Значение: Ягуар, Лидер, Вожд, Мека Земя

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак са естествени лидери. Ягуарът и Вождът са ярки символи на властта в древната култура на Маите. Тези хора дават посока и визия на околните, като същевременно остават чувствителни към собствените си нужди. Те винаги са в челните редици и повеждат останалите.

Wo (15 август – 3 септември)

Значение: Черно небе, Черен ягуар, Черна буря, Жаба

Тълкуване на астрологическия знак:  Родените под този знак имат много общи черти с Che’n и Sak.  Връзката им с Che’n е това, че черпят най-много мъдрост, когато навън е тъмно, а със Sak е животното, което ги олицетворява – жабата. Жабата лесно преминава от едно ниво на съзнание към друго. Тези хора са мистични и търсят навсякъде скритата мъдрост.

Sip (4 септември – 23 септември)

Значение: Червено небе, Червен съюз, Червена буря, Елен

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак имат силна връзка с огъня и въздуха. Животното с което се асоциират е елена. Еленът е символ на грациозност и дълбока връзка с гората. Тези хора трябва да развият енергиите свързани с благородство и благодат, за да имат повече успех в живота. Техния основен цвят е червеното.

Sotz (24 септември – 13 октомври)

Значение: Прилеп, Риба, Началото на зимата, Два мъха

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак се свързват едновременно с прилепа и рибата. Едното животно се движи свободно във въздуха, а другото във водата. Поради това техните елементи са въздух и вода. Прилепът се асоциира с Майката Земя. Той всеки ден се връща в утробата на Земята (пещерата), за да си почине. Прилепите са много чувствителни същества и силите, които се свързват с тях са интуиция, чувствителност и способността да се вижда отвъд илюзията. Рибата олицетворява подсъзнанието и дълбочината. Хората родени под този знак имат по-силна интуиция от останалите.

Sec (14 октомври – 2 ноември)

Значение: Земя и Небе

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак са дълбоко свързани с два елемента – Земя и Небе (вятър, въздух). Тези хора за запленени от небето и се интересуват от всичко, което се намира там горе. Въздухът е елемента на психичните енергии, а Земята е елемента на практичността. Комбинацията между тях дава възможност да се открива най-ефективното решение за всяка една ситуация.

Xul (3 ноември – 22 ноември)

Значения: Куче със слънчева опашка, Бог на кучетата, Дни на птиците

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак са тясно свързани с кучето. Кучето е много важно животно в културата на Маите. Смята се, че то помага на хората да преминат в следващия си живот, след като приключат с този. В резултат на това хората родени под този знак са лоялни, силни и всеотдайни. Имат силна връзка с отвъдния свят и могат да помогнат на околните да се освободят от страха от смъртта.

Yaxk’in (23 ноември – 12 декември)

Значение: Ново Слънце, Богът Слънце, Червени облаци, Зелено

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак имат връзка с Бога на Слънцето „Ah Kin”. Той осигурява защита срещу болестите, сушата и тъмнината. Характерно за тези хора е, че са природни лечители, независимо дали става въпрос за реално лечение или просто за успокояващи думи. Имат един основен недостатък и това е нерешителността. „Ah Kin” е бил известен с това, че носи съмнения и нерешителност. Затова трябва да се научат да бъдат малко по-упорити.

Mol (13 декември – 1 януари)

Значение: Вода, Събиране на облаци, Свързване, Ягуар

Тълкуване на астрологическия знак: Родените под този знак са дълбоко свързани с елемента вода. Смята се, че те предизвикват дъждовете. Поради това черпят голяма сила от водата и дъждовете. Животното с което се асоциират е ягуара, който според традициите на Маите олицетворява тайнствеността на шаманите и силата на лидерите. Често тези хора се превръщат в духовни водачи.

инфо: media.newage.bg

Вижте още:

KАЛЕНДАРЪТ НА МАИТЕ СОЧИ ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕШКОТО СЪЗНАНИЕ

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook  

Оставете коментар

Писането на кирилица е силно препоръчително.

Сайтът не носи отговорност за съдържанието на коментарите и мненията, изказани в тях. Запазваме си правото да изтриваме коментари, които съдържат обидни или нецензурни изрази, които представляват явна или скрита реклама и които преценим за неподходящи по някаква друга причина.

Моля, обърнете внимание, че коментарите не са начин за връзка с нашия сайт. В случай, че искате да се свържете с нас, моля ползвайте за това секцията Контакти.